em

Desátý ročník unikátní akce letos i na Festivalu v ulicích!

Unikátní celostátní kampaň Celé Česko čte dětem letos slaví desáté výročí založení. Stovky tisíc nadšených dětí i dospělých, více než 3 000 participujících organizací, nespočet společných zážitků nad knihou… Tato stručná rekapitulace deseti let existence akce nejlépe dokládá její mimořádný rozsah a význam. Ve znamení „desetiletí“ se odehrává celý ročník 2016.

„Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme ‚Jdi a čti si!‘, ale ‚Pojď, budu ti číst‘. Naše motto zní: Stačí 20 minut denně. Každý den. Zvláště v dnešní době, kdy na děti působí odosobněný svět počítačů, notebooků, tabletů, telefonů a televize,“ konstatuje Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem.