ad

Slezskoostravský hrad bude v průběhu festivalu otevřen od 9.00 do 20.00 hodin, vstup zdarma. V areálu hradu můžete zhlédnout výstavu fotografií Jana Šibíka „Jobova zvěst“ a na nádvoří se rozezvučí Busking scéna Sigma Guitars ve spolupráci s Hudebním světem.