iu

Sofie a Marie Prusali a Lada Gižová vystudovaly výtvarné umění na katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity, hudba jim však byla vždy velmi blízká. Především je jim blízká úcta k tradici, víra a láska k řeckým kořenům. Kromě byzantských zpěvů se věnují polyfonním zpěvům severního Řecka, oblasti Ipiros, ale také tradičním písním Thrakie, Pontosu a.j. Vokální ženské trio koncertuje především v chrámech, na festivalech církevní nebo tradiční hudby a charitativních akcích.

Chorodia Agiu Georgiu vznikla založením a vysvěcením pravoslavné kaple svatého Jiří na zámku Poruba. Liturgie se zde slouží v českém a řeckém jazyce, a proto se sestry postupně učí byzantské řecké hymny, které doplňují české pravoslavné zpěvy vladyky Gorazda.