dětský jarmark

Děti ze ZUŠ Svinov se těší, že budou moci odprezentovat své obrázky a výtvory, vzniklé nejen v rámci školní výtvarky, ale také během dlouhé doby strávené doma.

Sobota 26. 6., 10–18:00, Masarykovo náměstí