30. 6. 2017 hodin

Kavárna Art&Coffe
Gastrofestival – nápaditá a rozmanitá jídla v několika stáncích v blízkosti Domu umění

Program GVUO
15.00–18.00 – Otevřená výtvarná dílna s lektory GVUO v ulicích
V rámci výtvarné dílny budeme tvořit v plenéru města (přilehlý parčík u Domu umění).
Můžete si vyzkoušet různé výtvarné techniky a zapojit se do zkrášlování veřejného prostoru svým literárním umem. Dílna je určena pro všechny bez omezení.

Přijďte rozdmýchat svoji kreativitu. Těší se na vás lektoři Jana a Lukáš
P. S. možná bude i hudební vložka

19.00 – Koncert kapely Mamalör

Výstavy v době konání Festivalu v ulicích

18. 1. – 31. 12. 2017
Dům umění

Tradice v proudu modernity / Stálá expozice
Dlouhodobá výstava představuje tradiční malbu, jeden z proudů výtvarného umění, který byl v určitých obdobích přeceňován a v jiných bagatelizován. Jedná se o díla zakladatelů generace české malby, jako byl Luděk Marold, Vojtěch Hynais nebo Václav Brožík, jejichž tvorba je zastoupena především portrétními díly. Dále jsou zde představeny obrazy malířů, kteří byli dlouhý čas neprávem spíše na okraji zájmu uměnovědy, jako byl například Maxmilán Pirner nebo Beneš Knüpfer. A v neposlední řadě jsou vystavena díla autorů, kteří se vymezili proti modernistickým proudům, ať již cíleně, nebo nevědomky v rovině formální, či námětové. Přesto lze jejich tvorbu do jisté míry považovat za základnu následných avantgardních výbojů. Často se jedná o autory, kteří byli střídavě ceněni a zavrhováni, jako byl Julius Mařák, Alois Kalvoda, Václav Radimský a řada dalších. Na výstavě jsou dále prezentována díla malířů Rudolfa Kremličky nebo Václava Boštíka ve výrazové poloze, ve které je příliš neznáme. Všechna díla spojuje řemeslná dokonalost a zároveň ryze vlastní invence a individuální rukopis v duchu tradiční malby, což je nečiní umělecky méně hodnotné než jejich slavnější avantgardní protějšky. Vystavená díla z období konce devatenáctého století do třicátých let dvacátého století pocházejí ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě.