če

Na Festivalu v ulicích budeme letos už po čtvrté hledat náhradní rodiče pro děti, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Ve stánku HLEDÁME RODIČE, který připravil Nadační fond J&T se Sdružením sociálních asistentů, z.s., bude připraven zábavný program pro celou rodinu.

Děti si zadovádějí ve skákacím hradu, zajezdí si na odrážedlech a koloběžkách, zahrají si mini ping-pong nebo Twister a šikulové si budou moci v kreativní dílničce pod vedením zkušených instruktorů vyrobit nějakou vlastní ozdobu do pokojíčku. Dospělým se budou věnovat sociální pracovníci nebo přímo zkušení pěstouni a odpoví jim na vše, co je o pěstounské nebo hostitelské péči zajímá. Nakonec se všichni společně mohou pustit do řešení záludných otázek rodinného kvízu, odměnou jim bude drobná pozornost.

O kampani Hledáme rodiče
Věříme, že dětem je lépe v rodině, a proto pomáháme hledat náhradní rodiče – pěstouny, kteří darují svou péči, domov a lásku dětem, jež nemají to štěstí vyrůstat ve své vlastní rodině. Snažíme se šířit povědomí o pěstounství a také zvyšovat prestiž náhradních rodičů, kteří si zaslouží obdiv a úctu veřejnosti. Další informace najdete na www.hledamerodice.cz nebo na bezplatné telefonické lince kampaně Hledáme rodiče 800 888 245. V Moravskoslezském kraji jsme spojili síly s krajskou kampaní na podporu náhradní rodinné péče DEJME DĚTEM RODINU, která podporuje pěstounskou péči přímo v regionu. Bližší informace naleznete na www.dejmedetemrodinu.msk.cz.