hledáme rodiče

I v tomto roce najdete na Festivalu v ulicích stánek Hledáme rodiče, o.p.s., prostřednictvím kterého budeme opět hledat mezi návštěvníky festivalu náhradní rodiče pro ohrožené děti.

Jste srdečně vítáni, máme připravený program pro celou rodinu. Zatímco děti se zabaví na skákacím hradě, malováním na obličej nebo v kreativních dílničkách, na případné dospělé zájemce o pěstounskou péči budou čekat sociální pracovníci nebo přímo zkušení pěstouni a odpoví jim na vše, co je ohledně pěstounské nebo hostitelské péče zajímá.

Na setkání s vámi se těší obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče, o.p.s. s ostravskou neziskovou organizací Spolu pro rodinu, z.s.

O Hledáme rodiče, o.p.s.
Věříme, že všem dětem je nejlépe v rodině, a proto pomáháme hledat náhradní rodiče – pěstouny, kteří darují svou péči, domov a lásku dětem, jež ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Snažíme se šířit povědomí o pěstounství a také zvyšovat prestiž náhradních rodičů, kteří si zaslouží obdiv a úctu veřejnosti. Další informace najdete na www.hledamerodice.cz nebo na bezplatné telefonické lince Hledáme rodiče 800 888 245. V Moravskoslezském kraji jsme spojili síly s krajskou kampaní na podporu náhradní rodinné péče DEJME DĚTEM RODINU, která podporuje pěstounskou péči přímo v regionu. Bližší informace naleznete na www.dejmedetemrodinu.msk.cz