Soubor lidových písní a tanců hlubina

Soubor lidových písní a tanců Hlubina nese ve svém názvu jméno zaniklé ostravské šachty, která byla mnoho let jeho zřizovatelem. V roce 2022 Hlubina oslaví již 75. výročí svého vzniku. Z malé dívčí taneční skupiny, která se věnovala studiu slezského folkloru, vznikl soubor, který již velmi dlouho patří mezi přední folklorní kolekti-vy v České republice. Hlubinu založila Zdena Kyselá.

Hned od počátku své činnosti soubor nalézal inspiraci mj. v havířském prostředí. A ha-vířské tématice se systematicky věnuje dodnes. Ve své tvorbě zachycuje svět, který již z Ostravy vymizel a jenž je uchováván právě v lidových popěvcích, melodiích a tancích, které dodnes připo-mínají svébytný život hornických kolonií. Hlubina je jedním z mála souborů u nás v republice, které toto téma zpracovávají. V roce 2018 souboru udělilo celorepublikového Sdružení hornických a hut-nických spolků ČR své nejvyšší vyznamenání, tzv. Českého permona, a to „Za více než sedmdesá-tiletou propagaci hornického folklóru“.

Hlubina představuje folklorní bohatství Severovýchodní Moravy nejen v Ostravě a okolí, ale také na mnoha festivalech, koncertech a přehlídkách po celé republice. O umělecké úrovni souboru svědčí také na 50 zahraničních zájezdů. Ty nejvzdálenější přivedly Hlubinu až do Jižní Koreje, na Maltu, do Řecka, Portugalska, Skotska nebo Švédska.
Od roku 1998 je HLUBINA spolupořadatelem mezinárodního folklorního festivalu „Folklor bez hranic – Ostrava“ a přivádí do ulic města folklorní soubory z Evropy i ze zámoří.

V programu letošního Festivalu v ulicích se hlubinští tanečníci představí v havířských kytlích a slavnostních fedrpuších, tanečnice pak v krojích z okolí měst Orlová, Karviná a Ostrava.

Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
Vedoucí taneční složky: Helena Skálová