komentované prohlídky města

ČTVRTEK 24. 6. 2021
17.00
Příběh zrození velkoměsta
Projděte se spolu s námi ulicemi Moravské Ostravy a poznejte příběh malého městečka, které se v průběhu pouhých dvou století proměnilo v pulzující velkoměsto. Seznámíme vás s Ostravou před uhlím i obdobím bouřlivého rozvoje. Dozvíte se, jak se město postupně rozrůstalo a bobtnalo do širokého okolí. Přiblížíme si příběhy českých, německých, polských a židovských přistěhovalců, kteří svou tvrdou prací proměnili periferii v průmyslové centrum státu. Poznejte Ostravu plnou naděje, vizí a bohatství.
Provádí: Vladimír Šmehlík

19.00
Svět moravskoostravských kaváren 1800–1945
Café Frankl, Wolny, Austria, Union, Habsburg, Bellevue, Edison, Savoy, Bristol, Arco, Elektra, Orient, de l´Europe, Fénix, Minikinokavárna, Daniel… To jsou jen některé z názvů kaváren, které vznikaly zejména od 40. let 19. století v Moravské Ostravě. Svět zaniklých i dvou existujících kaváren budete mít možnost poznat během vycházky centrem města. Dozvíte se o vzniku nejstarších kaváren ve městě a jejich prudkém rozvoji v 1. polovině 20. století. Součástí vycházky jsou ukázky historických fotografií a dobových textů. Komentovaná vycházka končí v kavárně Daniel. Délka cca. 90 minut.
Provádí: Petr Lexa Přendík

21.00
Ostrava pod rouškou tmy anebo město chlastu a neřestí
Vydejte se ostravskými ulicemi za vykřičenou historií našeho města. Uhelný prach a těžkou dřinu bylo třeba spláchnout a zlomené srdce mladých havířů zahojit! Na tyhle situace byla Ostrava vždy skvěle zařízena. Poznejte legendární nálevny, bary, putyky… nevěstince, šantány i veřejné lázně, kam se nechodilo jen pro očistu těla. S každým soumrakem začínají ožívat příběhy z ostravských náleven a nevěstinců. Nevšední večerní prohlídka centra města vás seznámí s příběhem Ostravy, která je opilá, nestoudná a nebezpečná!
Pozn.: 15+
Provádí: Vladimír Šmehlík

PÁTEK 25. 6. 2021
17.00
Prvorepublikové dominanty Moravské Ostravy aneb Po stopách architekta Ernsta Kornera
Komentovaná vycházka přiblíží zájemcům dílo Ernsta Kornera (1888–1966), který patří k předním architektům meziválečné Ostravy. Architekt německo-židovského původu má v centru města unikátní počet realizací, které si přiblížíme. Procházka začíná medailonkem Kornerova života. Následně se v prvních zastaveních zaměříme na tři pomyslné etapy Kornerova vývoje, a to na jeho cestu od historismu přes expresionismus k funkcionalismu. Blíže si popíšeme např. Krausovu vilu na Nádražní třídě a nedaleké Nesselrothovy pasážní domy na ulici 28. října, neopomeneme ani hotel Palace, obchodní dům RIX, ředitelství někdejší komanditní společnosti Julius Rütgers a celou řadu obytných domů. Během vycházky zjistíte, že Kornerovo dílo je natolik kvalitní, že se nám dochovalo téměř v původní podobě bez větších zásahů. Délka přibližně 90 minut.

O průvodcích:
VLADIMÍR ŠMEHLÍK
https://www.radynacestu.cz/kdo-jsme/vladimir-smehlik/

PETR LEXA PŘENDÍK
https://prendik.cz/