e+

Ženský vokální ansámbl NOTABENE rozšířený o členy z řad studentů Janáčkovy konzervatoře, sestavený speciálně pro Festival v ulicích.

Sbormistryní je Daniela Střílková, která je uměleckou vedoucí NOTABENE, sbormistryní Ostravského dětského sboru a Smíšeného pěveckého sboru JKO.