permoník

Permoník vznik roku 1966 v Karviné. Zakladateli byli manželé Eva a Ivan Šeinerovi. Nyní Permoník Choir Karviná tvoří sedm sborů, působících při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany a Středisku volného času Juventus, ve kterých zpívá 220 dětí a dospělých.

Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval se skladateli Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem Jiráskem, Ivanou Loudovou, Otmarem Máchou, Irenou Szurmanovou či Janem Vičarem. Ze zahraničních autorů jmenujme Alexandra Fljarkovského, Igora Vitaljeviče Katajeva (Rusko), Ofera Ben-Amotse, Paula Salerniho (USA) a Masaru Kawasakiho (Japonsko).

Na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí Permoník propaguje především vyni-kající českou soudobou tvorbu. Často bývá hostem orchestrů, ať už dechových či symfonických například Česká filharmonie, Janáčkova filharmonie a další. Ve spolupráci s nimi pak provádí sym-fonie, mše, oratoria i kantáty.

Permoník je vítězem několika prestižních světových soutěží naposledy získal v roce 2019 cenu Grand Prix na 6th World Children and Youth Choral Championship v Petrohradě (Rusko).

Sbormistryní je Martina Juríková a Karina Grimová, na klavír sbor doprovází Jakub Šotkovský. Paní Eva Šeinerová je zakladatelkou a uměleckou vedoucí Permoníku a prezidentem Permoník Choir Karviná je Dr. Petr Kazík.