Pohledy

Brněnská pop-rocková kapela.

Vznikla na přelomu roku 2002/2003 pod názvem Deset pohledů. V roce 2012 se přejmenovala na Pohledy. Kapela se věnuje převážně vlastní tvorbě, se kterou vystupuje na festivalech, městských slavnostech, samostatných koncertech apod. Kapelníkem a autorem většiny textů a hudby našich skladeb je Bc. Jan Duna.