ka

Testování na HIV. Výsledky se dozvíte do 15 minut.

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., je nestátní nezisková organizace, která funguje v České republice již 25 let. Posláním R-R je především zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u žen pracujících v sexbyznysu, ale následně i u širší populace.

Naše zdravotní služby spočívají především v prevenci HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí; pohlavně přenosné choroby nejen diagnostikujeme, ale i léčíme. Každý rok zachytíme několik desítek nových případů pohlavních infekcí, jako je kapavka, syfilis, HIV, chlamydie apod.

Sociální služby R-R (terénní programy, odborné sociální poradenství) jsou specificky zaměřené na potřeby žen poskytujících sexuální služby a reagují na jejich potřeby a obtíže. Většina našich klientek není v kontaktu s žádnou jinou sociální službou, obávají se stigmatizace a prozrazení. Důležitou hodnotou při naší práci je proto respekt a důvěra. Klientkám předáváme informace k bezpečnějšímu sexu, prevenci násilí, co dělat v případě napadení, vykořisťování, o právech, ale i povinnostech při kontaktu s úřady apod. Pomáháme jim řešit zadlužení, hledat jinou práci, řešit problémy ve vztazích, nízké sebevědomí a závislosti.

Ročně oslovíme 4 000 klientek a provedeme kolem 3 000 testů na HIV a více než 2 800 testů na syfilis. A to jsou jen přímí klienti, resp. klientky. Každá z nich má v průměru 10–15 zákazníků týdně, ve výsledku se naše testování dotýká téměř milionu osob v České republice.

V roce 2016 tak Rozkoš bez Rizika uspořádala více než 20 testování pro veřejnost po celé České republice. Naší sanitku jste mohli potkat mimo jiné ve Stodolní ulici v Ostravě, na Majálesu v Českých Budějovicích a v dalších městech. Nebo jste nás mohli navštívit v našich poradenských centrech v Praze, Brně a Českých Budějovicích. V průběhu léta tohoto roku plánujeme otevřít další poradenské centrum přímo v Ostravě. Bližší informace se dozvíte na našich internetových stránkách.

Na testy HIV doporučujeme jít každému, kdo si není jistý svým zdravím. Využít bezplatné testování by měli i lidé, kteří jsou na začátku partnerského vztahu. Testování má ale smysl až po třech měsících od rizikového chování. Do té doby je infekce neprůkazná. V případě zájmu vám naše kolegyně v sanitce R-R poskytnou poradenství k bezpečnějšímu sexu. Testování je bezplatné a výsledky se dozvíte do 15 minut.
Krom výše zmíněných činností se R-R angažuje v těchto oblastech:

– Přednášková a osvětová činnost – zajišťujeme přednášky a besedy zejména o otázkách souvisejících s placeným sexem a k tématu bezpečnějšího sexu; aktivně vystupujeme na konferencích.

– Divadelní soubor ROZKOŠ – R-R provozuje sociální divadlo, kde hrají klientky, příznivci spolku R-R a zaměstnankyně.

– R-R ovlivňuje legislativu v oblasti sexbyznysu a usiluje o prosazení zákonných opatření, která by respektovala práva sexuálních pracovnic a vycházela z jejich potřeb a zájmu.

– Výzkumná a publikační činnost – provádíme šetření zaměřená např. na problematiku násilí v sexbyznysu, postoje klientek R-R k legalizaci prostituce aj.