Slezský soubor Heleny Salichové

Slezský soubor Heleny Salichové byl založen v roce 1977 etnografkou Hanou Podešvovou
a Annou Buroňovou. Cimbálová muzika vznikla o rok později a její vedoucím byl od počátku Jaromír Dadák, který je také autorem všech souborových hudebních úprav.

Od roku 1982 nese ve svém názvu jméno akademické malířky Heleny Salichové, která byla rodačka z Kyjovic a žila v Polance n. Odrou. Zasloužila se o uchování mnoha písní, lidových pohádek, krojů, ornamentů, zvyklostí a způsobu života na Opavském Slezsku. V roce 1985 začala při souboru pracovat dětská taneční složka. Od roku 1996 soubor působí při VŠB-TU Ostrava.

Ve svém repertoáru soubor zpracovává vesnický hudební a taneční folklor Opavského Slezska, oblasti, která obklopuje Ostravu ze západu od Studénky až ke státní hranici s Polskem na severu a podél ní k jihovýchodu až po Bohumín. Na jižní straně ji ohraničuje levý břeh řeky Odry.

Vedoucí souboru: Lubor Kučera
primáška: Valerie Kubíková
umělecká vedoucí souboru: Šárka Vojtkuláková